Nhà Cung Cấp

Chúng tôi đang kinh doanh các loại giấy, hàng chánh phẩm, tồn kho theo dạng cuồn và tờ, đặc biệt là:

 

  • Giấy Duplex
  • Giây Bìa tráng phủ 1 mặt hoặc 2 mặt
  • Sack Kraft
  • Giấy Bia Kraft
  • Chipboard or CoreBoard
  • Giấy MG and MF
  • Giấy Thùng
  • Khác  ( giấy ly, Giấy làm ly etc.)

Chúng tôi đang sẵn sàng làm việc với nhà cung cấp mới.  Nếu bạn có hàng để cung cấp làm ơn điền chi tiết vô đơn bên dưới