Giấy 1 Mặt

Định Lượng:

120-180 gsm

Khổ:

1250,1300, và Khổ theo yêu cầu

Màu Sắc:

Nâu

Xuất Xứ:

Nhật and Vietnam

Mô Tả:

Giấy tái sinh 100% dùng để làm mặt thùng giấy

Ưng Dụng:

Dùng để làm thùng carton