Giấy Bristol

Định Lượng:

180-400 gsm

Khổ:

790, 840, 1090 và Khổ theo yêu cầu

Màu Sắc:

Trắng tráng phủ 2 mặt

Xuất Xứ:

Phần Lan, Nhật, Hành Quốc, Ấn Độ và Trung Quốc

Mô Tả:

Bìa Trắng được tráng phủ 2 mặt

Ứng Dụng:

In ấn, bao bi, bao bi thực phẩm, may mặc  v.v.